Justyna Jajszczok, Aleksandra Musiał, red. numeru, Świat i Słowo, Nr 1 (2019).

https://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis32.html

Justyna Jajszczok, Aleksandra Musiał, eds., The Body in History, Culture, and the Arts, (New York and London: Routledge, 2019), 1-180.

https://www.routledge.com/The-Body-in-History-Culture-and-the-Arts-1st-Edition/Jajszczok-Musial/p/book/9780367209551

Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Wolff, Alicja Bemben eds., Histories of Laughter and Laughter in History. HistoRisus (Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016), 1-245.

http://www.cambridgescholars.com/histories-of-laughter-and-laughter-in-history

Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Wolff, Alicja Bemben red., HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w] historii (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016),  1-188.

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12983

Alicja Bemben, Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Gajda eds., Cryptohistories (Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 1-165.

http://www.cambridgescholars.com/cryptohistories

Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Justyna Jajszczok, Jakub Gajda red., Kryptohistorie. Ukryte i utajone dyskursy historii (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014), 1-192.

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/9182